دست نوشته های من

روزهای زندگی من

*از کسی که کتابخانه دارد و کتابهای زیادی میخواند نباید هراسید از کسی باید ترسید که تنها یک کتاب دارد ! و آن را مقدس می پندارد ! « نیچه »

*فاحشه کسی است که در زندگیش از همخوابگی با بزغاله نگذشته است ! اما قصد دارد با دختر باکره ازدواج کند ! « صادق هدایت »

*برای رسیدن به خدا هیچ راهی وجود ندارد !
تمام راههایی که مطرح شده است به ذهن دروغ گوها ختم میشود !
اگر هنوز هم دنبال راهی برای رسیدن به خدا میگردی, آن را فراموش کن!

*برای خوردن یک سیب از بهشت رانده شدیم ، و ما خدا را برای سختی های بیشمارش از زندگی خود بیرون نمی رانیم

*دوست خوب اونی هست که الان توو این عصر جمعه ی لعنتی مرگ گرفته زنگ بزنه تو رو از خونه بکشه بیرون

*گاهی دلم میخواهد وقتی بغض میکنم
خدا از آسمان به زمین بیاید
اشک هایم را پاک کند، دستم را بگیرد
و بگوید: اینجا آدمها اذیتت میکنند؟ بــیـــا بــــــرویــــــــم

*

برای رسیدن به خدا هیچ راهی وجود ندارد !
تمام راههایی که مطرح شده است به ذهن دروغ گوها ختم میشود !
اگر هنوز هم دنبال راهی برای رسیدن به خدا میگردی, آن را فراموش کن!|| |پریسا|

MiSs-A